• Contributie

 • Lid worden kan heel eenvoudig door hier te klikken en het online inschrijfformulier te openen. 

  Het is mogelijk de contributie te voldoen via drie termijnen automatische incasso of eenmalig per jaar.
  Contributie termijn loopt van 1 juli t/m 30 juni.
  Maak de keuze van uw voorkeur in het online aanmeldingsformulier op deze site. 
  De volgende tarieven zijn van toepassing:

 • Contributie 2019-2020

  OmschrijvingLeeftijd vanT/mContributie per jaar Contributie in drie termijnen
  U807€ 186€ 62
  U1089€ 234€ 78
  U121011€ 234€ 78
  U141213€ 258€ 86
  U161415€ 276€ 92
  U181617€ 312€ 104
  U201819€ 357€ 119
  U222021€ 357€ 119
  Senioren22>€ 357€ 119
  Recreanten22>€ 198€ 66
 • Bankrekening (IBAN) van Eastwood Tigers is: NL22RABO0113754760

 • Lidmaatschap opzeggen

  Het is altijd jammer als we afscheid moeten nemen van één van onze leden.
  Helaas is het niet mogelijk om via deze website het lidmaatschap van Eastwood Tiger te beëindigen.
  Als je het volgende seizoen geen lid meer wilt zijn vragen we je voor 1 juli een e-mail te 
  sturen naar ons secretariaat. Wij staan altijd open voor verbeteringen en zullen het dan ook zeer op prijs stellen 
  als je de reden van opzeggen met ons zou willen delen. 
  Na ontvangst  van je opzegging nemen we altijd even contact met je op.

 • Lidmaatschapsvoorwaarden

  - Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt € 10,-

  - De contributie is inclusief de kosten die verschuldigd zijn aan de NBB en voor de competitiespelende leden de kosten voor het kledingfonds. De bedragen worden naar boven afgerond naar een door 3 deelbaar bedrag.

  - De contributie dient betaald te zijn vóór de gepubliceerde vervaldata. Bij niet tijdig betalen wordt een boete opgelegd van € 15. Men dient dat deel van de contributie en de boete vervolgens te betalen binnen 15 dagen na betreffende vervaldatum. Ook openstaande, doorberekende boetes worden onder betalingsverplichting gerekend.

  - Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de vereniging. De schriftelijke opzegging dient vóór 1 juli van het voorafgaande seizoen gedaan te zijn, daar men anders wederom voor 1 jaar lid is van Eastwood Tigers en derhalve ook verplicht is de volledige contributie te voldoen.

  -Meldt een lid zich, binnen een jaar na afmelding, opnieuw aan, dan wordt € 10 inschrijvingskosten in rekening gebracht.

   

 • Wedstrijdkleding

  Alle competitieleden van de Eastwood Tigers zijn verplicht om bij thuis- en uitwedstrijden de door Eastwood Tigers verstrekte kleding te dragen, deze betreffen een groen shirt en een groene broek.

  Deze kleding wordt door Eastwood Tigers ter beschikking gesteld en hiervoor betaalt u € 15, per jaar.

  U dient nota te nemen van het CONTRACT KLEDING.

  Contract kleding

  Geachte speler/ouder(s)/verzorger(s),

  Zojuist heeft u het clubtenue ontvangen van de vereniging en uitgereikt door of namens het bestuur.

  1. Dit tenue is en blijft eigendom van de vereniging.
  2. U betaalt hiervoor € 15,00 per seizoen huur.
  3. Deze huur wordt ingehouden bij de eerste termijn van de contributie of bij de tweede of derde termijn bij latere inschrijving als lid.
  4. Mocht door oneigenlijk gebruik de kleding beschadigd ,verloren raken of door een andere oorzaak niet tijdig worden ingeleverd dan bent u de dan geldende aanschafprijs verschuldigd. De vereniging moet in dat geval de kleding vervangen. Dus ben er zuinig op!
  5. Aan het einde van het seizoen levert u de kleding gewassen en in goede staat in. U wordt hierover tijdig ingelicht. 6. Onduidelijkheden over beschadigde kleding zullen worden voorgelegd aan de leverancier. Het oordeel van de leverancier is bindend.

  Aldus voorgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de algemene vergadering van 15 april 2008.