• Beste lid, ouders en vrijwilligers van BC Eastwood Tigers,

    Wij als bestuur van Basketbalvereniging Eastwood Tigers vinden het belangrijk iedereen in een veilige omgeving kan sporten. Als sportvereniging, is het onze taak om voor die veilige omgeving te zorgen. Hiervoor hebben we een zorgvuldig uitgewerkt beleid opgesteld met gedragsregels, voor iedereen die verbonden is met onze vereniging.

    Wij vragen u als lid, ouder, begeleider, trainer, scheidsrechter of vrijwilliger kennis te nemen van deze gedragsregels en deze actief na te leven. Samen met u kunnen we ervoor zorgen dat iedereen binnen Basketbalvereniging Eastwood Tigers met plezier en op een verantwoorde manier kan sporten.

    Lees hier het document Gedragsregels BC Eastwood Tigers

    Hartelijk dank voor uw aandacht.

    Bestuur BC Eastwood Tigers Oosterhout