• Vertrouwensperonen Eastwood Tigers

  Eastwood Tigers wil haar leden graag een veilige en fijne omgeving bieden, waarin iedereen zich vrij kan ontwikkelen. Soms gebeuren er echter dingen die dit verstoren, zoals pesten, agressie, discriminatie of intimidatie, al dan niet seksueel. Dit ongewenste gedrag willen wij niet binnen onze club. Om te voorkomen dat iemand hiermee blijft rondlopen, zijn er 2 vertrouwenspersonen aangesteld binnen de club.

   Je kunt bij hen terecht met alle zaken die te maken hebben met ongewenst gedrag binnen de club of als je een melding wilt maken van iets wat je hebt gezien. Zij luisteren naar je verhaal en denken met je mee voor mogelijke oplossingen. Vanzelfsprekend gaan wij met alle zaken strikt vertrouwelijk.

  Je kunt vanaf heden bij een van hen terecht, maar ook de bond heeft een vertrouwenspersonen. Deze is ook bereikbaar voor vragen/zorgen over grensoverschrijdend gedrag via vcp@basketball.nl.

  Blijf er niet mee zitten, hoe klein of lastig het ook lijkt!

  Mail adres: vertrouwenspersoon@eastwoodtigers.nl 

  WAT IS GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG?

  Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering,
  in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst
   wordt ervaren;
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.

  Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreƫerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dit wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet je deze uiting serieus nemen.

  Globaal gezien onderscheiden we een aantal soorten grensoverschrijdend gedrag: pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, bedreiging, belediging en mishandeling.

  WAT ALS IK ERMEE TE MAKEN KRIJG?

  SPORTERS

  Als sporter heb je recht op een veilige en positieve sportcultuur. Je geniet van bewegen in je vrije tijd en misschien ben je ook nog actief als vrijwilliger. Jij kunt ook meehelpen die sportieve plek te creƫren, met je eigen houding en gedrag. En als het misgaat, staan we in de sport voor je klaar om je te helpen.

  Je kan een melding doen bij het bestuur van je vereniging via vertrouwenspersoon@eastwooditgers.nl 

  Als je dat niet prettig vindt mag je ook contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de NBB of het Centrum Veilige Sport Nederland.

  Eastwood Tigers heeft twee vertrouwenspersonen:

  • Peter Honkoop
  • Bianca van Strien

  Als laatste optie is het nog mogelijk een melding anoniem te doen. Dit kan bij de NBB, via SpeakUp NBB, of bij het Centrum Veilige Sport Nederland via SpeakUp CVSN. Bij een anonieme melding kunnen we met je meedenken hoe de situatie gestopt kan worden. Voor onderzoek is het wel moeilijker om een goed beeld te krijgen van wat er is gebeurd.

  Zie voor meer informatie over een melding of klacht indienen, de website van Centrum Veilige Sport Nederland.

  Contact opnemen met onze vertrouwens contactpersonen, hoe werkt dit?

  De gesprekken met de vertrouwenspersonen zijn vertrouwelijk. Wel moet elk incident geanonimiseerd bij het bestuur worden gemeld, omdat die de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat binnen en rondom de vereniging gebeurt. De vertrouwenspersoon informeert en adviseert over mogelijke vervolgstappen en instanties waartoe je je kunt wenden voor vervolgstappen, denk aan: doorverwijzen naar vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, een klacht- of tuchtcommissie van de bond, politie of huisarts.

  Neem gerust contact op met de vertrouwenspersonen voor nadere informatie of een gesprek. Wanneer je een vraag, probleem of klacht hebt over ongewenste omgangsvormen, aarzel dan niet en neem contact op.